Jogi és Igazgatási Főosztály Jogi és Igazgatási Főosztály

Jogi és Igazgatási Főosztály

 

A közbeszerzési eljárások során a Jogi és Igazgatási Főosztály (JIF) főosztályvezetője által kijelölt jogtanácsos részt vesz az adott beszerzési eljárás lebonyolításáért felelős beszerzési főosztály munkájában, amelynek keretében

- javaslatot tesz a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusára, illetőleg véleményezi a javasolt eljárási formát,
- véleményezi a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős beszerzési főosztály által     készített   részvételi/ajánlati felhívást és a dokumentációt,
- szerződés-tervezetet készít, véleményez,
- szükség esetén a szerződéskötést megelőző tárgyalásokon részt vesz,
- az elkészített szerződést véleményezi, ellenjegyzi.

Főosztályunk ellátja a jogszabályok és belső szabályzatok szerint a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben indított jogorvoslati eljárások során a Főigazgatóság jogi képviseletét.

 

A főosztály általános elérhetősége:

Cím:

1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Levélcím:

Budapest 1502, Pf.: 433.

Telefon:

 

Fax:

(+36 1) 79-50-443

E-mail: ildiko.nagy@kef.gov.hu

 

Munkatársaink

Név

Munkakör

E-mail

Darai Imréné dr.

Főosztályvezető

imrene.darai@kef.gov.hu

dr. Iglódi Csaba

Jogtanácsos

csaba.iglodi@kef.gov.hu

dr. Kukorelli Tamás

Jogtanácsos

tamas.kukorelli@kef.gov.hu

dr. Prohászka Annamária

Jogtanácsos

annamaria.prohaszka@kef.gov.hu

Nagy Ildikó

Titkárság

ildiko.nagy@kef.gov.hu